Đại học bách khoa Kwantlen
Đại học Capilano
Đại học Canada West
Đại học Thompson Rivers
Đại học Trinity Western
Đại học Fraser Valley
Đại học Royal Roads